';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์

26 พ.ย. 63


 เมื่อวันที่   26   พฤศจิกายน   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
ได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นำโดย ผอ. วีระ เจนชัย นำคณะครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียน  โดยอาคารเรียนใหม่นี้มีทั้งหมด 4ชั้น 15ห้องเรียน