';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

15 พ.ย. 63


 เมื่อวันที่   15 พฤศจิกายน   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
ได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นำโดย ผอ.วีระ เจนชัย เปิดงาน “ บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 น้องให้ใจ พี่ให้ทุน ” ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย นำรายได้ไปสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน