0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับการนิเทศติดตาม  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

13 ม.ค. 64

รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

11 ม.ค. 64

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10 ม.ค. 64

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

8 ม.ค. 64

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)

5 ธ.ค. 63

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)

ทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์

26 พ.ย. 63

ทำบุญอาคาร 30ปี นวมินทร์

อบรมจาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ

24 พ.ย. 63

อบรมจาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

16 พ.ย. 63

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

15 พ.ย. 63

บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4