';

0-2181-1100

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลคะแนนประเมินผลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

15 ต.ค. 63


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียน