0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

 

**วีดีโอแนะนำการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา คลิก

 

>> การชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน (ทุกระดับชั้น) คลิก

>> การตรวจสอบการชำระเงิน/การค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา คลิก