0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

          รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต           ||               รายชื่อนักเรียนห้องเรียน MEP         

 

 

****สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงก่อนเวลารับมอบตัว