0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
5 มีนาคม 2535

แต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3" ซึ่งถือว่า เป็นวันสถาปนาโรงเรียน บนพื้นที่ 25 ไร่ แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มี นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ, นางสมจิตต์ เดชดี, นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชีร, นางสำเริง สุวรรณน้อย เป็นผู้บริจาค และนายสุรินทร์ มีเงิน บริจาคที่ดินถนนเข้าโรงเรียน โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงาน

กรมสามัยศึกษาแต่งตั้ง นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 ต่อมาแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเบจมราชาลัย 3

10 สิงหาคม 2535

แต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3" ซึ่งถือว่า เป็นวันสถาปนาโรงเรียน บนพื้นที่ 25 ไร่ แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มี นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ, นางสมจิตต์ เดชดี, นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชีร, นางสำเริง สุวรรณน้อย เป็นผู้บริจาค และนายสุรินทร์ มีเงิน บริจาคที่ดินถนนเข้าโรงเรียน โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงาน

กรมสามัยศึกษาแต่งตั้ง นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 ต่อมาแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเบจมราชาลัย 3

6 ธันวาคม 2537

ย้ายสถานที่เรียนชั่วครววัดพระยาสุเรนทร์มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3" ซึ่งถือว่า เป็นวันสถาปนาโรงเรียน บนพื้นที่ 25 ไร่ แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มี นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ, นางสมจิตต์ เดชดี, นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชีร, นางสำเริง สุวรรณน้อย เป็นผู้บริจาค และนายสุรินทร์ มีเงิน บริจาคที่ดินถนนเข้าโรงเรียน โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงาน

กรมสามัยศึกษาแต่งตั้ง นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 ต่อมาแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเบจมราชาลัย 3

31 กรกฏาคม 2557

ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาศมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3" ซึ่งถือว่า เป็นวันสถาปนาโรงเรียน บนพื้นที่ 25 ไร่ แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มี นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ, นางสมจิตต์ เดชดี, นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชีร, นางสำเริง สุวรรณน้อย เป็นผู้บริจาค และนายสุรินทร์ มีเงิน บริจาคที่ดินถนนเข้าโรงเรียน โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงาน

กรมสามัยศึกษาแต่งตั้ง นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 ต่อมาแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเบจมราชาลัย 3

19 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

 

สมเด็จประมหารัชมัลคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" และ "ป้ายโรงเรียนรักษาศึล 5" พร้อมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน "ต้นทองกวาว"