header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีทอดผ้าป่า60

พิธีทอดผ้าป่า60

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร่วมกับวัดพระยาสุเรนทร์และวัดแป้นทองโสภาราม จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 ณ หอประชุมนบนวมินทร์