header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู 2561

พิธีไหว้ครู 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมนบนวมินทร์ พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนพร้อมใจกันแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง