header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 2560

วันแม่แห่งชาติ 2560

        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดงาน "12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดย ผอ.บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ,ลงนามถวายพระพร,ชมการแสดงเทิดพระเกียรติ และมีพิธีวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้แสดงกตัญญุตาต่อแม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นตามลำดับ