headtop

คำขวญ2-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีรดน้ำดำหัว 2560

พิธีรดน้ำดำหัว 2560

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย ได้จัดพิธี "นวมินทร์ เบญจมร่วมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์" นำโดย นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำพิธีสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ในตอนบ่ายมีพิธีกราบขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตฝ่ายบริหาร และอาจารย์ผู้ใหญ่ มาร่วมพิธีและให้พรเนื่องในวันสงกรานต์