headtop

คำขวญ2-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรโครงงาน2559

มอบเกียรติบัตรโครงงาน2559

เมื่อวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รางวัลการแข่งขันโครงงาน จากงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559