header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีเปิดเรือนไทยย่าจาด

พิธีเปิดเรือนไทยย่าจาด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีพิธีทำบุญโรงเรียนครบรอบ 27 ปี และฉลองเปิดเรือนไทยย่าจาด ได้รับเกียรติจากนางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร ประธานในพิธีทำบุญ โดยผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคตามรัชกาลต่างๆ นับเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรักษาขนบธรรมเนียมแบบไทย