วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
  1) เพื่อหารายได้นำไปสนับสนุนต่อเติมโดมอาคารอเนกประสงค์
  2) ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
  3) เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
  4) เพือประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนนวมินทาชินูทิศ เบญจมราชาลัย
   
พื้นที่ภายในโดมอาคารปััจจุบัน (ถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 1 ส.ค.60)
  เนื้องจากหลังคาโดมมีขนาดเล็ก คลุมพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึงเมื่อตกหนักจึงไม่สามารถกันฝนได้
   
สภาพภายในหลังคาโดมหลังฝนตก
 
   
วัตถุประสงค์การจัดงาน
โบว์ชัวร์ (ดาวน์โหลด)
เสื้อและเหรียญรางวัล
เส้นทางวิ่ง
 รับสมัคร Online
Fun Run 5 km. และ VIP
Mini Marathon 10 km.
 
สมัครOnline ถึง 25 ม.ค.61
- - หากเกินกำหนด - -
สมัครหน้างาน 10-11 ก.พ.61
วิธีชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ5กม.และVIP
ตรวจสอบรายชื่อ 10 กม.
เบอร์โทรและแผนที่โรงเรียน
© Buengpraya Mini Marathon 2018  All rights reserved.